Zasady użytkowania i konserwacji baterii trakcyjnych

Bateria trakcyjna
Baterie trakcyjne dostarczają energię do napędu pojazdów elektrycznych, poruszających się głównie wewnątrz zakładów pracy, stoczni, magazynów, itd. oraz wózków podnośnikowych.
Baterie te łączą ze sobą znaczną trwałość pracy i dobrą odporność na mechaniczne naprężenia.
Baterie te montowane są z kilku jednakowych ogniw (opisanych w tabelkach w zakładce „Oferta”), połączonych w szereg i umieszczonych w skrzyniach metalowych pokrytych wewnątrz materiałem kwasoodpornym. Pojemność kompletnej baterii określona jest przez każde pojedyncze ogniwo, z którego zbudowana jest bateria.
Ogniwa firmy "S.I.A.P.", z których montuje się baterie, wyprodukowane są z materiałów wysokiej jakości, co gwarantuje wysoką pojemność przez cały czas użytkowania baterii:

Trwałość baterii trakcyjnej to około 1500 cykli w przypadku poprawnego jej użytkowania.
Rzeczywista długość życia baterii może być uzależniona w większym lub mniejszym stopniu od zastosowania i przestrzegania norm konserwacji i użytkowania.

Zasady użytkowania i ładowania
Pojazd elektryczny nigdy nie może być użytkowany aż do całkowitego rozładowania się baterii; najlepsze użytkowanie to rozładowanie baterii nie przekraczające progu 90 % pojemności nominalnej w ciągu 5 godzin. Tak więc praca winna być przerwana kiedy gęstość elektrolitu spada do 1,12 -1,13 kg/l w odniesieniu do temperatury 30°C. Kiedy elektrolit ma gęstość jak podano powyżej lub niższą baterię doładować podłączając ją do prostownika i kontrolując, aby temperatura kwasu podczas ładowania nie przekroczyła 45°C.
UWAGA! Napełnianie wodą destylowaną może być przeprowadzone wyłącznie na koniec ładowania. Baterię uważa się za naładowaną wówczas, gdy gęstość elektrolitu osiągnie poziom 1,27 -1,28 kg/l przy intensywnym gazowaniu.

Instrukcja mycia
Bateria musi być utrzymana w czystości i suchości. Jest to podstawa do uniknięcia tworzenia się osadu na końcówkach, na ścianach skrzyń itd., co w konsekwencji może doprowadzić do utraty prądu i korozji. Od czasu do czasu naoliwić końcówki. Baterie mało używane Baterie nie używane muszą być trzymane w środowisku przewiewnym, suchym i nie zapylonym. Nie należy nigdy pozostawiać rozładowanej baterii na dłużej niż 2 dni. Przed dłuższym okresem dezaktywacji baterii należy ją najpierw całkowicie naładować. Środowisko, gdzie przeprowadza się ładowanie baterii musi być dobrze wentylowane. W pobliżu baterii zabrania się:
Projekt i wykonanie: www.kokoistudio.pl www.gigasys.pl