Certyfikaty

W związku z chęcią zagwarantowania naszemu klientowi produktów jak najwyższej jakości oraz spełniania wysokich standardów związanych z ochroną środowiska, Spółka „S.I.A.P.” uzyskała w 2007 roku certyfikaty potwierdzające wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001 oraz ISO 14001, utrzymane do dnia dzisiejszego, wystawione przez jedną z wiodących na rynku akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania, spółka dąży do uzyskania najlepszej jakości produkowanych baterii i akumulatorów poprzez ciągłe doskonalenie metod produkcji, kontrolę produkowanych wyrobów na każdym etapie produkcji, doboru odpowiednich dostawców oraz wykwalifikowanej kadrze.


Firma „S.I.A.P.” posiada certyfikaty:
Certyfikat dla Systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001
Certyfikat dla Systemu zarządzania ochroną środowiska wg normy ISO 14001
Deklaracja i polityka zarządzania jakością
Projekt i wykonanie: www.kokoistudio.pl www.gigasys.pl